• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najwyższej jakości towar do pakowania, dla przedsiębiorstw i klientów prywatnych

Prawo zmienia się nieomalże cały czas – dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a jak sprawy i spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok oryginalnie był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia lub ewentualnie zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą działa dalej.

1. Poradnik

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.