• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Holistyczne podejście do zdrowia: Ciało, umysł i duch

Obecnie bardzo dużo mówimy o leczeniu alkoholizmu i rosnącej ilości chorych. Słuchamy także, że kurowanie alkoholizmu nie przyniosło skutku, albowiem figura uzależniona powróciła do nałogu – wtenczas należałoby uczynić ANCHOR. Mimo to, by rozpocząć leczenie należy zwrócić szczególną uwagę na przyczynę tej choroby, a przyczyn niestety nie brakuje. Najczęstsze to niepowodzenia w życiu osobistym np. nieudany związek czy też małżeństwo, śmierć czy też choroba osoby bliskiej. Do tego utrata pracy, nieumiejętność odszukania nowej posady. Przyczyną może być również zbytni stres w pracy, niedocenianie przez osoby bliskie czy również szefostwo, nazbyt mała pewność siebie. Duża grupa ludzi chorych na alkoholizm jest słabych psychicznie, właśnie dlatego także nie rozwiązują swoich kłopotów, a uciekają od nich np. przez przesadne spożywanie alkoholu, które w szeregu przypadków doprowadza do alkoholizmu. Wskutek tego również, jeśli poznamy przyczynę alkoholizmu mamy wtedy pokaźniejsze szanse na błyskotliwą pomoc osobie chorej oraz jej wyleczenie. Życie, bowiem w trzeźwości jest niemało ciekawsze.

1. Znajdź tutaj

2. Więcej informacji

3. Wejdź

4. Tutaj

5. Kup teraz

Categories: Edukacja

Comments are closed.